Foto’s

Bij Coco Maria
Bij Coco Maria
Bij het Slachthuisje
In de Koepelkerk
Bij Bitter en Zoet
In Coco Maria
In het Cellengebouw
Bij Maallust
Bij Maallust
Zolder basisschool De Veenster
Bij Coco Maria
Kaaslust
Katholieke Kerk